Museum Arnhem

Missie

Het Museum Arnhem (voorheen Museum Moderne Kunst Arnhem) geeft mensen ruimte om dat wat hen als individu en samenleving raakt en inspireert te delen.

Visie
Het Museum Arnhem is een museum waar beeldende vormen van realisme kritisch bevraagd worden, dat een dynamisch, actueel en kwalitatief hoogstaand collectie- en tentoonstellingsbeleid voert en dat ruimte biedt voor reflectie en debat.

In het Museum Arnhem is plaats voor zowel experiment als voor meer gevestigde vormen van beeldende kunst en vormgeving. Samenwerking met andere instituten, discipline overschrijding en (internationale) samenwerking zijn daarbij speerpunten. Het Museum Arnhem is een museum waar educatie van oudsher een belangrijke rol speelt.

Ruimte voor realiteit
Het Museum Arnhem wil landelijk het museum zijn voor realisme. Hiermee onderscheidt het museum zich van andere musea. Het museum kiest echter voor kunstenaars voor wie realisme niet gaat om het eenvoudig reproduceren van de werkelijkheid, maar die deze werkelijkheid juist ‘produceren’. Het begrip realisme verandert bovendien voortdurend van betekenis. Tegenwoordig is realisme kunsthistorisch een geaccepteerde term geworden en wordt dit begrip geplaatst tegenover tendensen als l’art pour l’art en pure abstractie. Tegelijkertijd heeft ieder oorspronkelijk en verantwoord kunstwerk vanzelfsprekend zijn abstracte en interpreterende factoren en is de realiteit van de kunst altijd een andere realiteit dan die van de werkelijkheid. In 1890 werd dit door de Franse kunstenaar Maurice Denis aldus verwoord: "Bedenk dat een schilderij, voordat het een strijdros, een naakt of een anekdote voorstelt, in wezen een plat vlak is, bedekt met kleuren die op een bepaalde manier geordend zijn."

contact

51.9853363,5.8921957
Museum Arnhem
Utrechtseweg 87
6812 AA, Arnhem
t +31(0)26 377 53 00
e info@museumarnhem.nl
w http://www.museumarnhem.nl/

Loading...