Beeldende Kunst Arnhem

In Arnhem bestaat sinds 2011 een nieuw Platform waarin alle professionele beeldende kunstinstellingen uit Arnhem (van groot naar klein) vertegenwoordigd zijn: 

Dit platform - dat juridisch is ondergebracht bij Stichting Productiehuis Plaatsmaken - wil de komende periode de aandacht en de markt voor beeldende kunst vergroten bij publiek en bedrijfsleven. Het BK Platform doet dit door kansen te signaleren en daar op in te spelen met originele projecten en een gezamenlijke marketing. Het netwerk Beeldende Kunst Arnhem wil professionele instellingen en organisaties voor beeldende kunst met elkaar verbinden. Daarbij wil zij gezamenlijk optrekken in de communicatie en presentatie naar publiek. Het Platform werkt nauw samen met Beeldende Kunst Nijmegen.

Voor vragen: info@beeldendekunstarnhem.nl 
Willemsplein2 binnen Guido Nieuwendijk


Loading...

Beeldende Kunst Arnhem Partners

Bezoek ook Beeldende Kunst Nijmegen

Beeldende Kunst Nijmegen