Beeldende Kunst Arnhem

Sinds 2012 bestaat het platform Beeldende Kunst Arnhem waarin alle professionele beeldende kunstinstellingen uit Arnhem (van groot naar klein) vertegenwoordigd zijn: 

Dit platform - dat juridisch is ondergebracht bij Stichting Productiehuis Plaatsmaken - wil de aandacht en de markt voor beeldende kunst vergroten bij publiek en bedrijfsleven. Het BK Platform doet dit door kansen te signaleren en daar op in te spelen met originele projecten en een gezamenlijke marketing. Het netwerk Beeldende Kunst Arnhem wil professionele instellingen en organisaties voor beeldende kunst met elkaar verbinden. Daarbij trekt zij gezamenlijk op in de communicatie en presentatie naar publiek. Het Platform werkt nauw samen met Beeldende Kunst Nijmegen.

Voor vragen: info@beeldendekunstarnhem.nl 


Loading...

Beeldende Kunst Arnhem Partners

Bezoek ook Beeldende Kunst Nijmegen

Beeldende Kunst Nijmegen