Open Call

Open Call
Open Call | Soundscape | Ecologische tuin
 
De Ecologische Tuin aan de Prins Hendrikstraat in de Arnhemse Spijkerbuurt bestaat in september 40 jaar. Een mooie aanleiding voor een tentoonstelling in het weekend van 16 & 17 september. De stichting EnterTuinment Ecologische Tuin zoekt kunstenaars die mee willen doen aan de tentoonstelling Soundscape.
  • Soundscape bestaat uit beelden, objecten en installaties, waarbij de wisselwerking tussen beeld en geluid in directe relatie tot de omgeving centraal staat. De tuin, het eventuele volume en de onderlinge samenhang in beeld en geluid, zijn bepalend voor een geslaagde totaalervaring. Een object kan zich bijv. op een minder zichtbare plek bevinden, maar door het geluid de aandacht trekken. 
  • Plan gevraagd wordt een eerste concept te schrijven, aangevuld met een schets, zodat de EnterTuinment Ecologische Tuin een afgewogen en spannende selectie kan maken. Ter inspiratie kun je altijd een kijkje nemen in de tuin, is vrij toegankelijk tot 20.00 uur.
  • Vergoeding tentoonstelling hoewel er met een klein budget wordt gewerkt, kan de organisatie de exposanten een vergoeding van 100 euro in het vooruitzicht stellen; bij toekenning van een gemeentelijke subsidie kan dit bedrag worden verhoogd. 
  • Workshop uit vorige edities is gebleken dat een workshop een goede toevoeging is aan een tentoonstellingsweekend. De workshop kan op een of beide dagen worden gegeven.
  • Vergoeding workshop honorarium / onkosten   

Wil je mee doen? 
  • Mail je voorstel, ook voor een workshop, naar entertuinment6828@gmail.com  
  • Aanleveren kan tot 1 juni
  • Selectie wordt gedaan door de bestuursleden van de EnterTuinment Ecologische Tuin: Hans Marcelis, Eibert Jonker en Carel Lanters    

Stichting EnterTuinment Ecologische Tuin
Hans Marcelis, secretaris
Eibert Jonker, penningmeester
Carel Lanters, artistiek leider
Vera van Belle, voorzitter

Loading...

Beeldende Kunst Arnhem Partners

Bezoek ook Beeldende Kunst Nijmegen

Beeldende Kunst Nijmegen