Arnhem krijgt meer kunst in de binnenstad

Arnhem krijgt meer kunst in de binnenstad
De eerste kunstwerken om de binnenstad aantrekkelijker te maken zijn gerealiseerd, drie verhoogde bioscoopbankjes in het groen gemaakt door Melanie Maria.
In 2020 plaatste de destijds 16-jarige Merlijn Schrijvers een oproep om de stad op te vrolijken en meer kleur te geven. I.s.m. ArtEZ werd een open call uitgezet waarop alumni van de afdelingen BEAR (Base for Experiment Art and Research) en DAT (Design, Art, Technology) hun ideeën konden sturen. Uit diverse voorstellen werden de kunstenaars Emiel Ambroos (1992) en Melanie Maria (1993) geselecteerd. Onderdeel van de vraag aan de kunstenaars was om groen met kunst te verbinden. Met Platform Binnenstad Arnhem en Arnhem6811 is ook gekeken naar mogelijke locaties voor de kunstwerken in de stad. 

Melanie Maria bedacht het concept ‘The City is the Cinema’. Op verhoogde bioscoopbankjes met daaromheen groen, kun je zitten en de stad observeren, of observeert de stad jou? Wanneer de bankjes niet gebruikt worden, neemt het groen de bioscoopstoelen (de stad) over. De bankjes zijn vanaf 25 maart op drie verschillende plekken in de stad te zien; Bovenbeekstraat, Wezenstraat en in de omgeving van Focus Filmtheater.

Voor drie locaties in de stad maakt Emiel Ambroos een serie houtensculpturen. Samen vormen de sculpturen een ecosysteem; ‘De Droomijs Biotoop’ waar planten en dieren zich kunnen huisvesten. De sculptuur past zich aan, aan de omgeving waar het staat. De eerste sculptuur wordt in juli 2022 geplaats in het plantsoen aan de Weerdjesstraat. Later dit jaar worden de twee andere sculpturen in de binnenstad geplaatst.

Pilot
Het initiatief is een pilot, maar het afgelopen jaar zijn er tal van andere initiatieven ontstaan, waardoor er een sneeuwbaleffect ontstaat. Er zijn meerdere initiatieven gaande die zorgen voor een aantrekkelijke stad zoals de muurschilderingen van Museum Arnhem, het aanbrengen van Arnhemse ontwerpen op elektriciteitskastjes en komen er muurschilderingen in de Spoorhoek, waar ArtEZ ook bij betrokken is. Ook heeft de gemeente Arnhem sinds december 2021 een kader beeldende kunst in de openbare ruimte vastgesteld, waarmee zij ook ruimte wil geven aan ideeën van bewoners en/of bedrijven op het vlak kunst in de openbare ruimte.
ArtEZ benadrukt het belang dat afgestudeerde kunstenaars opdrachten krijgen en ervaring kunnen opdoen met kunst in de openbare ruimte. Die kansen zijn er niet altijd en dat maakt dit project bijzonder. Naast dat het een andere manier van werken is, komt er meer bij kijken dan een beginnend kunstenaar verwacht. Dat gaat om afstemming met eigenaren, samenwerking met verschillende partijen, het maken van constructieberekeningen, het vinden van geschikte locaties en het vergunningstraject.
De tijdelijke kunstwerken staan in ieder geval de komende jaren in het centrum. Gelet op het nieuwe beleid gericht op kunst in de openbare, is de verwachting dat de komende jaren meer permanente kunstwerken aan de stad worden toegevoegd.

 

Loading...

Beeldende Kunst Arnhem Partners

Bezoek ook Beeldende Kunst Nijmegen

Beeldende Kunst Nijmegen